Hoppa till innehåll

Våra tjänster leder till fler kunder och ökad lönsamhet

Utvecklar din affär och hjälper dig få fler kunder

För att ditt företag ska fortsätta vara lönsamt och finnas kvar i många år behöver det utvecklas. Marknaden förändras allt snabbare och det gäller att följa med och hela tiden förbättra, utveckla och förändra för att möta nya möjligheter och utmaningar.

Vi hjälper dig att utveckla din affär utifrån ditt företags förutsättningar. På ett strukturerat sätt hittar vi lösningarna som kan få ditt företag att nå nya målgrupper, nya marknader, öka försäljningen och säkerställa en långsiktig lönsamhet.

Tillsammans identifierar vi de områden i ditt företag som har störst potential att öka lönsamheten och skapa tillväxt samt hur ni ska nå dit. Det kan handla om att:

 • öka försäljningen till befintliga kunder
 • nå fler kunder och helt nya målgrupper
 • skapa struktur för dina kunddialogerna och automatisera dem
 • addera värde till erbjudandet
 • lansera en ny produkt eller tjänst
 • paketera erbjudandet på ett nytt sätt
 • se över affärsmodellen
 • minska kostnaderna
 • stärka kommunikationen och lojaliteten till kunder och medarbetare
 • ta fram en varumärkesplattform och vässa din marknadsföring

Vi har möjlighet att hjälpa dig genom alla faser – analys, målsättning, strategi, handlingsplan, och är kvar och stöttar i arbetet med att driva igenom det som krävs. Vårt mål är att du ska vara en framgångsrik företagare även i framtiden.

Stärker dig som ledare och förenklar din vardag

Snabb tillväxt, konjunkturförändringar eller nya produkter – det är många händelser som kan skapa osäkerhet för dig som ledare och för dina medarbetare. Vi hjälper dig att skapa en stabil grund som gör ditt företag redo att snabbt anpassa sig till en marknad i konstant förändring.

En ledare som känner sig trygg och har en tydlig bild av företagets kortsiktiga och långsiktiga mål har goda möjligheter att få medarbetarna att jobba tillsammans för att nå målen. Har du dessutom koll på era viktigaste arbetsprocesser och organiserar efter det säkerställer du en effektivitet som både underlättar, får medarbetarna att må bra och bidrar till ökad lönsamhet. Vi kan hjälpa dig att:

 • stärka och utveckla dig i ditt ledarskap
 • skapa en välfungerande ledningsgrupp
 • se över era processer och få ordning och reda
 • ta vara på och utveckla varje medarbetares styrkor
 • använda och effektivisera befintliga resurser optimalt
 • inventera era kompetensbehov

Stärker din ekonomi och skapar ordning och reda

Har du svårt att förstå varför pengarna på kontot inte räcker till trots att affärerna går bra? Behöver du hjälp att ta fram nyckeltal och sätta en struktur för er ekonomiska uppföljning? Vill du förstå hur lönsamheten kan förbättras? Kanske behöver ni företagslån, leasing eller ytterligare investerare för att
kunna växa.

Vi hjälper dig att strukturera upp och förbättra ditt budget-, prognos- och likviditetsarbete, samt ditt behov av finansiering. Det ger dig en bättre förståelse för företagets verksamhet, risker, samt hur en lämplig finansiering bör utformas. Vårt mål är att tillsammans med er ta fram en plan för hur företaget kan finansieras hållbart och långsiktigt. Vi kan hjälpa dig att:

 • öka förståelsen för er ekonomiska situation, identifiera risker och möjligheter
 • skapa en struktur för budget-, prognos- och likviditetsarbetet
 • förbättra likviditeten
 • ta fram nyckeltal som är enkla att följa och styr mot ökad lönsamhet
 • ta fram en plan för hur företaget kan finansieras framåt
 • upprätta nya leasingupplägg eller optimera befintliga
 • förenkla din vardag

Hjälper dig hitta medarbetare och rätt kompetens

Behöver ni bli fler eller krävs ny kompetens för att ni ska kunna utvecklas? Vi hjälper dig att förstå era behov och förenklar rekryteringsprocessen genom vår kompetenskartläggning. Vi har också tillgång till kandidatbanker som gör att du snabbt och kostnadseffektivt kan hitta rätt medarbetare.

Vi vet att det tar tid att identifiera och attrahera rätt personal. Vi har lång erfarenhet av rekrytering och hjälper er att utforma kompetensprofiler samt nå ut med ert jobberbjudande. Vi är även ert bollplank vid utvärdering av kandidater samt hjälper till med kontakter. Vid en eventuell process med Arbetsförmedlingen kan vi också var tillgängliga med stöd.
Vi är er ”headhunter” för att identifiera och attrahera rätt personal. Vi kan hjälpa dig att:

 • förstå vilken kompetens ni har behov av att rekrytera och vilken kompetens som kan tillgodoses på annat sätt
 • utforma kompetensprofiler
 • förstå hur ni når fram till och attraherar rätt kandidater
 • utvärdera kandidater
 • ta hjälp av Arbetsförmedlingen för att hitta rätt kandidat

Ökar ditt företags hållbarhet

Att aktivt arbeta med ledarskap kopplat till hållbarhet stärker företagets förmåga att utvecklas och attrahera rätt kompetens och finansiering. Ditt företag får en konkurrensfördel och det kan till och med vara det som lockar kunderna att välja dig framför en konkurrent. Dessutom kan det öka din lönsamhet.

Vi stöttar dig i arbetet med att ta fram ISO-certifieringar och hjälper dig att analysera ert hållbarhetsarbete för att hitta möjligheter till förbättringar – för såväl ekonomisk hållbarhet som ett positivt miljöavtryck.
Har du inte kommit igång ännu så kan vi hjälpa dig att välja vilka områden som kan ha störst påverkan för dina kunder, dina medarbetare och din verksamhet.

Vi kopplar alltid våra förslag till er affärsstrategi för att skapa ekonomisk hållbarhet och främja ett positivt miljöavtryck. Vi kan hjälpa dig att:

 • komma igång med ert hållbarhetsarbete inom de områden som har störst påverkan
 • utveckla och förbättra ert nuvarande hållbarhetsarbete
 • nå en ISO-certifiering
 • lyfta fram hållbarhetsarbetet som en styrka i er marknadskommunikation och för att stärka ert varumärke

Hjälper dig med offentliga upphandlingar

Vill ditt företag vara med och slåss om uppdrag inom den offentliga sektorn? Visste du att svensk offentlig upphandling omsätter hela 800 miljarder kronor årligen? Vi är experter på att framgångsrikt delta i och vinna upphandlingar. Genom vår beprövade process kan vi stärka dig i ditt upphandlingsarbete och öka dina möjligheter att gå vinnande ur dem.

För små och medelstora företag är kommunen ofta en viktig eller till och med avgörande aktör. Tack vare vår långa erfarenhet inom den kommunala sektorn har vi god förståelse för de komplexa regler och processer som påverkar företagen. Vi kan hjälpa dig som företagare att navigera rätt i den många gånger komplexa kommunala världen. Vi kan hjälpa dig att:

 • bli bra på skriva anbud till offentliga upphandlingar
 • öka dina möjligheter att vinna offentliga upphandlingar
 • förstå hur de kommunala regelverken och processerna påverkar dig som företag
 • navigera rätt i din kommun
 • ta fram anbud till uppphandlingar

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?
Boka in ett förutsättningslöst möte med oss!

Denna sida använder cookies. Genom att gå vidare accepterar du användandet av cookies..